HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

Gia sư môn Hóa tại TP HCM

(31/08/2022)

Nghiên cứu về các chất hữu cơ và vô cơ từ cấu tạo, thành phần các nguyên tử đến các phản ứng hóa học, có vai trò vô cùng quan trọng trong thực tế cuộc sống nhưng hóa học lại không phải là môn học được học trong xuyên suốt 12 năm như các môn học khác, hóa học chỉ được dạy khi các em học sinh bước vào lớp 8, mà đây là thời điểm các em phải đối mặt với nhiều thay đổi cả về các vấn đề cá nhân, xã hội khác lẫn việc học. Vì vậy, việc làm sao để nắm bắt được những kiến thức hóa học từ cơ bản nhất ở những năm đầu và phát triển được những kiến thức nâng cao ở những năm học sau đó luôn là mối quan tâm lo lắng của nhiều học sinh lẫn phụ huynh. Nắm bắt được khó khăn cũng như tâm lí ấy, gia sư môn hóa chính là chìa khóa giúp các em học tốt hơn và luôn sẵn sàng bên cạnh các em học sinh khi các em cần.


Chương trình giảng dạy của môn Hóa từ lớp 8 đến lớp 12:

Nội dung quan trọng trong chương trình Hóa học lớp 8:

Khi học Hóa học, bạn cần chú ý đến biểu tượng, hóa trị và tính chất hóa học của Chất và Hợp chất trước khi nghĩ đến việc giải quyết vấn đề. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều học sinh vẫn chưa biết phân loại các môn Hóa học. Thông qua đó, chúng tôi xin chia sẻ về nội dung của Hóa học 8 để giúp học sinh học tập trung đúng để đạt kết quả cao nhất.

Trong chương I, II: Đây là những kiến ​​thức khá dễ, chủ yếu giới thiệu chủ đề và một số khái niệm cơ bản về hóa trị của các chất phổ biến. Tuy nhiên, hầu hết các sinh viên vẫn ngạc nhiên, vì họ không biết các quy tắc thay đổi trong phương trình Hóa học. Trên thực tế điều này rất đơn giản, chúng tôi thường đặt nó trong một cụm từ lôi cuốn: "Lấy một phần của phân tử này, gắn vào phần kia, chúng tôi có một chất mới! Nghi. Đối với những người đã học, câu trên là đủ để nói hầu hết các chương trình hóa học trung học cơ sở.

Trong Chương III: Học sinh sẽ tiếp cận một số khái niệm mới lạ về phương trình Hóa học. Đây chủ yếu là một bài tập tính toán, yêu cầu học sinh nắm vững lý thuyết của từng chất, cân bằng các phương trình và sau đó áp dụng các công cụ tính toán đơn giản khác để thực hiện bài toán. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn gặp vấn đề trong việc giải quyết các vấn đề trong Chương III. Chúng tôi đánh giá cao kiến ​​thức này không khó, chỉ thuộc về Hóa trị để cân bằng phương trình hóa học. Sau khi viết phương trình này, việc tính toán trở nên dễ dàng.

Các chương còn lại: Bắt đầu nghiên cứu thêm về Oxy, Hydrogen và Nước. Hóa học chỉ bây giờ bắt đầu tiết lộ đặc điểm riêng của nó. Đối với những sinh viên đã nắm vững kiến ​​thức của ba chương đầu tiên, việc nghiên cứu các chương sau khá thuận tiện. Bạn thậm chí có thể làm tất cả các bài tập về nhà lớp 8 chỉ với kiến ​​thức đó.

Nội dung quan trọng của chương trình Hóa học lớp 9:

Các hợp chất vô cơ: Đặt tên, phân loại, viết công thức, biểu diễn và hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học. Một số loại điển hình bao gồm: oxit cơ bản, oxit axit tác dụng với axit, bazơ. Axit hoạt động với Bazo. Kim loại hoạt động với axit. Kim loại, axit, bazo, muối hoạt động với muối. Cuối cùng là vấn đề xác định các chất vô cơ.

Kim loại: Tính chất, nhận dạng, tách, tinh chế kim loại và hợp chất kim loại. Hỗn hợp kim loại, kim loại tác dụng với dung dịch axit, nước, muối. Nội dung khó nhất là phần này trong bài tập phản ứng nhiệt nhôm (Al + Oxite S = = Al2O3 + Fe) vì đây là kiến ​​thức quan trọng sẽ được học ở trường trung học.

Phi kim: bảng tuần hoàn các nguyên tố: Tính chất và chuối phản ứng của phi kim. CO làm giảm oxit kim loại, CO2 hoạt động với dung dịch kiềm. Nhiệt phân cacbonat và hydrocacbon. Làm quen với bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học như: Vị trí, Hóa trị, Tên (Danh pháp), Phân nhóm ...

Hydrocarbons và Nhiên liệu: Viết, đặt tên, công thức hóa học, công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ và vấn đề đốt cháy hydrocarbon. Phương pháp xác định metan (CH4), ethylene (C2H4) và acetylene (C2H2) Vấn đề bổ sung giữa Hidro (H2), Brom (Br2) và Ethylene (C2H4) và Acetylene (C2H2).

Các dẫn xuất hydrocarbon và Polime: Lý thuyết, dẫn xuất Hidrocarbon, Polime. Giải bài tập rượu - CxHy (OH). Mối quan hệ giữa Ethylene, rượu Ethyl (C2H5OH) và axit axetic (CH3COOH). Tập thể dục trên Glucozo - C6H12O6 như phản chiếu Glozo, lên men glucozo. Cuối cùng, phản ứng là Tinh bột thủy phân và Cellulose.

Nội dung quan trọng của chương trình Hóa học lớp 10:

- Nguyên tử: Thành phần nguyên tử (khái niệm, phân loại, tính chất của Hạt nhân, Electron, Proton, Notron). Các nguyên tố hóa học và bài tập về các nguyên tử nguyên tử, đồng vị, chuyển động điện tử, phân bố Obitan theo các lớp và electron. Xác định năng lượng và cấu hình của Electron trong nguyên tử.

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố, định luật tuần hoàn: Ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố để tính toán sự thay đổi cấu hình electron nguyên tử. Quá trình thay đổi số lượng vật lý của các nguyên tố hóa học bao gồm kim loại và phi kim. Vẽ ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Liên kết hóa học: Khái niệm liên kết hóa học và các bài tập về liên kết ion, sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba, liên kết cộng hóa trị. Hình thức lý thuyết lai tạo nguyên tử Obitan, tinh thể nguyên tử, phân tử. Xác định độ âm điện, hóa trị, số oxi hóa và liên kết kim loại.

- Phản ứng hóa học: Học sinh cần chú ý đến phần này vì phần lớn kiến ​​thức là quan trọng. Điều này bao gồm các phản ứng oxi hóa khử (cân bằng của phương trình, giải các bài toán liên quan đến các chất có các hóa trị khác nhau như: S, Fe, Al, Cu, Zn, O, H, N, P ...). Cuối cùng là phân loại các phản ứng hóa học vô cơ.

- Nhóm halogen: Khái niệm, đặc điểm và tính chất hóa học của nhóm halogen (Clo, Flo, Brom, Iốt). Phương trình phản ứng giữa axit clohydric (HCl) với bazan (kim loại), kim loại, muối ... Các hợp chất có chứa oxy của clo (trường hợp kim loại liên quan đến nguồn gốc axit).

 - Nhóm oxy: Khái niệm, công thức hóa học, tính chất của oxy (O2), ozone (O3), hydro peroxide tập trung nhiều vấn đề khó khăn vì oxy là một yếu tố bắt buộc trong hầu hết các phản ứng hóa học. Tiếp đến là Lưu huỳnh (S), Hydrogen sulfide, Hợp chất oxy của Sulfur.

 - Tốc độ phản ứng hóa học: Chương này chủ yếu giải thích lý thuyết về các yếu tố làm tăng tốc độ của các phản ứng hóa học như nhiệt độ, áp suất, chất xúc tác, môi trường, v.v. Ngoài ra, có một dạng phản ứng thuận nghịch có thể dễ bị nhầm lẫn khi tăng, giảm hoặc thay đổi chất xúc tác.

Nội dung quan trọng của chương trình Hóa học lớp 11:

Điện phân: Phân loại chất điện giải trong axit, bazơ và muối. Chất điện phân của nước, xác định pH của dung dịch, sử dụng hải quỳ tím để kết luận môi trường trung tính, axit hoặc bazan. Thực hiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch điện phân.

Nhóm Nitơ: Tổng quan về nhóm Nitơ (N) bao gồm: Tính chất vật lý, hóa học, vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn, Cấu hình điện tử, Hợp chất nitơ ... Bài tập liên quan đến Amoniac (NH3)), Muối amoni, Axit Nitric ( HNO3) và muối nitrat. Tiếp theo là khám phá các tính chất của phốt pho (P), hợp chất phốt pho, tập thể dục trên axit photphoric (H3PO4) và phốt phát. Phân biệt một số loại phân hóa học có chứa P, N.

Nhóm carbon: Chủ yếu bao gồm lý thuyết như một tổng quan về nhóm carbon, hợp chất của ngành công nghiệp Carbon, Silicon và Silicate.

Phác thảo chung về hóa học hữu cơ: Giới thiệu các khái niệm, phân loại và đặt tên các hợp chất hữu cơ. Phân tích các nguyên tố, công thức và cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ, các phản ứng trong hóa hữu cơ.

Nội dung quan trọng của chương trình Hóa học lớp 12:

Hữu cơ: Este, Lipid, Xà phòng, Chất béo, Glucozo, Saccarozo, Tinh bột, Cellulose, Amin, Axit amin, Protein, Peptide, Vật liệu Polime. Toàn bộ phần hữu cơ trong Hóa học lớp 12 được coi là khó khăn vì phần lớn nó liên quan đến bản chất và các công thức hóa học phức tạp, đòi hỏi tư duy cao để hoàn thành bài tập. Đặc biệt, Este, Amino Acid rất quan trọng, bạn cần chú ý học tập tốt.

Vô cơ: Kim loại nói chung, hợp kim, ăn mòn kim loại và chuẩn bị. Kim loại kiềm (Natri, Liti, Kali), Kiềm (Magiê, Canxi, Barium), Nhôm (Al) bao gồm các tính chất, công thức hóa học và các hợp chất của chúng. Tiếp theo là một số kim loại điển hình như Sắt (Fe), Chrom (Cr), Đồng (Cu), Chì (Pb), Niken (Ni), Kẽm (Zn), Tin (Sn). Phân biệt và xác định một số ion trong dung dịch và khí. Các bài tập về Sắt, Đồng và Nhôm luôn là hóa học vô cơ phổ biến nhất 12 vì chúng chứa nhiều loại phân loại học sinh.

Vì sao hầu hết học sinh đều ghét, đều sợ môn Hóa:

Hóa Học là môn học nghiên cứu về các thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất. So với Toán học hay Vật lý thì Hóa Học được xem là môn học có tính chất phức tạp vì có sự xâu chuỗi kiến thức. Và rất khó để học các nội dung kế tiếp nếu như các em đánh mất một phần kiến thức căn bản. Thế nên rất nhiều em học sinh rất sợ môn học này khi ngồi trên ghế nhà trường.

Khi nhắc đến Hóa Học, nhiều em lớp 12 chỉ nghĩ “nên thi 2 môn kia bao nhiêu điểm để đậu Đại Học bây giờ?”. Thực sự mà nói đây là môn có khối lượng lý thuyết và bài tập thực hành quá nhiều. Làm cho các em gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập môn Hóa.

Chưa kể đến các học phần lý thuyết vô cơ và hữu cơ. Hay các dạng bài tập: cân bằng phương trình Hóa Học, phản ứng oxi Hóa khử,…Chỉ riêng việc học thuộc 118 nguyên tố (98 nguyên tố tự nhiên, 20 nhân tạo) trong bảng tuần hoàn Hóa Học cũng đủ làm cho các em “phát điên”. Bởi không phải chỉ nhớ tên, ký hiệu mà còn phải thuộc lào Hóa trị, số nguyên tử, tính chất Hóa Học của chúng.

Khi nào thì nên thuê gia sư Hóa dạy kèm tại nhà cho con?

Khi nhắc đến Hóa Học thì hơn 85% học sinh chỉ biết lắc đầu với nhiều lý do khác nhau.

- Chán ghét với những công thức, định nghĩa khô khan.

- Không thể nhớ hết Hóa trị, nguyên tử khối.

- Không có cảm hứng học vì nhiều bài tập khó.

- Mặc dù hiểu lý thuyết nhưng lại không thể giải thích các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống dẫn đến mất cảm hứng học.

Phải công nhận một điều Hóa Học là bộ môn khoa học có một khối lượng kiến thức cực lớn từ lý thuyết cho đến thực hành. Chính vì vậy các em nên có sự đầu tư đúng đắn cho môn học này ngay từ đầu.

Làm sao biết người gia sư dạy Hoá giỏi:

Gia sư dạy Hoá giỏi, chúng ta chưa học thì khó mà biết họ giỏi hay không giỏi. Nhưng nếu chúng ta muốn biết thì nên dựa vào nhiều cơ sở sau đây:

+ Gia sư giỏi Hoá là sinh viên bên trường ĐH Y Dược TP. HCM, ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách Khoa TP. HCM (khoa kỹ thuật Hoá Học), ĐH Sư phạm TP. HCM và ĐH Sư phạm Hà Nội khoa Sư phạm Hoá.

+ Điểm thi môn Hoá đầu vào ĐH tối thiểu 8.8 là đã phản ánh kiến thức tốt.

+ Kinh nghiệm của sinh viên trong việc dạy Hoá: ít nhất 1 năm, đã dạy qua nhiều chương trình Hoá lớp 8 đến LTĐH.

+ Giáo viên đang dạy môn Hoá trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP. HCM, Thủ đô Hà Nội. Họ đang dạy cho hàng chục, hàng trăm em học sinh, nhiều em đỗ đạt, cũng phản ánh họ là gia sư môn Hoá giỏi.

+ Để chắc chắn hơn, nên kiểm tra Thẻ sinh viên và Thẻ giáo viên để biết họ là ai, đến từ trường nào và ngành nghề gì.

+ Thành tích đào tạo có nhiều em học sinh đạt điểm cao từ 8.0 trở lên cũng là yếu tố chứng minh họ thật sự là 1 người có chất lượng trong việc kèm môn Hóa.

Nên thuê gia sư dạy kèm Hóa tại TPHCM là sinh viên hay giáo viên?

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm gia sư dạy kèm Hóa tại TPHCM ngày càng tăng. Nên không chỉ có giáo viên nhận dạy kèm mà các bạn sinh viên có chuyên môn về môn Hóa cũng tham gia công việc gia sư rất nhiều. Phụ huynh có thể tự do lựa chọn gia sư phù hợp với các con và điều kiện mong muốn của gia đình.

Khi gia sư là sinh viên:

Các bạn sinh viên các trường Đại học nổi tiếng trên địa bàn trước giờ cũng là một lựa chọn tốt mà chi phí thuê thấp hơn giáo viên. Phù hợp với tài chính của nhiều gia đình. Lợi ích của việc thuê gia sư là sinh viên đó là:

- Các bạn có quỹ thời gian linh động, thoải mái và thuận tiện trao đổi khi phát sinh những việc ngoài mong muốn. Dễ dàng thay đổi lịch học, học bù nếu phụ huynh có yêu cầu.

- Cách giảng dạy gần gũi, dễ hiểu và thân thiện với học sinh.

- Nắm bắt tâm lý học sinh nhanh chóng, cung cấp các phương pháp học tập mới lạ.

Khi gia sư là giáo viên:

Các giáo viên nhận dạy kèm có chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy trên trường lớp. Đây là một điểm cộng khiến phụ huynh tin tưởng nhiều hơn.

- Có lộ trình giảng dạy cụ thể

- Nắm bắt tình hình học tập và điều chỉnh giáo trình nhanh chóng, phù hợp với năng lực của học sinh qua từng giai đoạn.

- Dễ dàng giải quyết các vấn đề phát sinh mà học sinh gặp phải.

- Có những phương thức đặc biệt khiến học sinh nghe lời và tập trung học tập.

Tuy nhiên khi thuê gia sư là giáo viên thì phụ huynh cần phải chi trả một mức giá khá cao.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của Daykemtainha.vn, học viên có thể hoàn toàn yên tâm với giao diện thông minh, dễ dàng sử dụng để tìm kiếm gia sư với rất nhiều các phương thức Đăng ký tìm gia sư tại website: https://www.daykemtainha.vn, hoặc tìm kiếm gia sư qua ứng dụng (apps) daykemtainha.vn trên điện thoại một cách đơn giản, kể cả đối với người ít tiếp xúc với công nghệ. Đặc biệt, Trung tâm có đội ngũ hỗ trợ làm việc 24/7 qua Hotline090 333 1985 – 09 87 87 0217

Riêng với ứng dụng daykemtainha.vn, đây là ứng dụng được thiết kế thông minh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả gia sư và học viên. Ứng dụng daykemtainha.vn cho phép gia sư truy cập hàng trăm lớp học đang tìm giáo viên và cho phép học viên tìm kiếm gia sư phù hợp nhất giữa hàng ngàn gia sư giỏi có trên hệ thống. Đồng thời, Daykemtainha.vn hiện đang là một trong những ứng dụng Dạy Kèm/Gia Sư được đánh giá cao về tính hiệu quả, có rất nhiều lượt người sử dụng và yêu thích.

=> TẢI NGAY ỨNG DỤNG TẠI ĐÂYHTTPS://WWW.DAYKEMTAINHA.VN/UNG-DUNG-GIA-SU-DAY-KEM


Nếu quý PHỤ HUYNH muốn tìm hiểu thêm thông tin của GIA SƯ thì có thể đến với link sau: https://www.daykemtainha.vn/gia-su

Nếu quý PHỤ HUYNH muốn tìm kiếm GIA SƯ theo yêu cầu có thể nhấp link sau: https://www.daykemtainha.vn/tim-gia-su

Nếu quý PHỤ HUYNH cần thêm sự tư vấn đến từ Daykemtainha.vn có thể đến với link này: https://www.daykemtainha.vn/lien-he

Nếu các bạn GIA SƯ muốn tìm lớp để dạy có thể đến với link sau: https://www.daykemtainha.vn/lop-hoc

Lựa chọn Gia sư của chúng tôi, các bạn học viên sẽ được tiếp cận với những phương pháp học mới, qua đó giúp người học trở nên hứng thú và chủ động tiếp nhận kiến thức. Hơn nữa, quý phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn khi học viên đã có thêm một người thầy, người bạn tốt cùng vượt qua những thử thách trong quá trình học và trong cuộc sống. Hãy để chúng tôi giúp các bạn đến gần với ước mơ của mình.

=> Phụ huynh có thể Đăng ký ngay khóa học để nhận ưu đãi dành riêng cho 100 người đầu tiên tại đâyhoặc nếu có gì không rõ bạn có thể gọi đến chúng tôi 090 333 1985 – 09 87 87 0217 để tìm hiểu thêm nhiều thông tin chi tiết hơn.

Nếu phụ huynh muốn tìm hiểu trước về HỌC PHÍ có thể tham khảo tại link sau: https://www.daykemtainha.vn/hoc-phi-tham-khao

Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về hướng dẫn cách xem học phí trên web: https://daykemtainha.vn/bai-viet/hoc-phi-va-tim-gia-su-tren-app-daykemtainhavn-788

Daykemtainha.vn là dự án giáo dục hướng đến mô hình học tập tại nhà, chuyên cung ứng gia sư, giáo viên dạy kèm tại nhà chất lượng cao đến các quý phụ huynh có nhu cầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ, Daykemtainha.vn là app đăng ký làm gia sư uy tín của chúng tôi và hiện đang là ứng dụng tìm kiếm gia sư nhanh nhất uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi hi vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm Gia sư qua ứng dụng Daykemtainha.vn.

Phụ huynh có thể xem thêm các bước tìm gia sư trên App Daykemtainha.vnhttps://daykemtainha.vn/bai-viet/hoc-phi-va-tim-gia-su-tren-app-daykemtainhavn-788


Sau đây là một vài thông tin về các Gia sư dạy Hóa lớp 12 tại Daykemtainha.vn:


Còn rất nhiều gia sư giỏi tại ứng dụng, phụ huynh tải ứng dụng và chọn gia sư phù hợp sau đó tạo yêu cầu, bộ phận tư vấn sẽ liên hệ ngay với quý phụ huynh học viên để tiến hành sắp xếp gia sư mà phụ huynh học viên chọn

Tải ứng dụng ngay tại link này: http://www.daykemtainha.vn/ung-dung-gia-su-day-kem

Riêng website của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Năng Trẻhttp://www.daykemtainha.vn/ đã có hơn 50.000 gia sư đăng ký công việc dạy kèm tại nhà cho hơn 90 lớp mới mỗi ngày, đi cùng tỷ lệ nhận lớp thành công lên đến 90% và có hơn 1.200 phụ huynh đã tin tưởng, hài lòng với những tiện ích mà Trung tâm đem lại.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NĂNG TRẺ

HOTLINE: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

Website : http://hocthemtainha.com/

Email: info@giasutainangtre.vn


  • Bài viết khác